Prezydium Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2015-2019

 1. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, Przewodniczący KP
 2. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, Zastępca Przewodniczącego KP
 3. Prof. dr hab. Mariola Łaguna,  Sekretarz KP
 4. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Członek Prezydium KP
 5. Prof. dr hab. Janusz Trempała, Członek Prezydium KP

Lista członków Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2015-2019

 1. Prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, Członek rzeczywisty PAN
 2. Prof. dr hab. Edward Nęcka, Członek rzeczywisty PAN
 3. Prof. dr hab. Jan Strelau, Członek rzeczywisty PAN, Honorowy Przewodniczący KP
 4. Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, Członek rzeczywisty PAN
 5. Prof. dr hab. Dariusz Doliński, Członek korespondent PAN
 6. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Członek korespondent PAN, Członek Prezydium KP
 7. Prof. dr hab. Janusz Reykowski, Członek korespondent PAN
 8. Prof. dr hab. Helena Sęk, Członek Honorowy KP
 9. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, Przewodniczący KP
 10. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, Zastępca Przewodniczącego KP
 11. Prof. dr hab. Mariola Łaguna, Sekretarz KP
 12. Prof. dr hab. Janusz Trempała, Członek Prezydium KP
 13. Prof. dr hab. Augustyn Bańka
 14. Prof. dr hab. Barbara Bokus
 15. Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska
 16. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 17. Prof. dr hab. Roman Cieślak
 18. Prof. dr hab. Ewa Czerniawska
 19. Dr Barnaba Danieluk
 20. Prof. dr hab. Piotr Francuz
 21. Prof. dr hab. Janusz Grzelak
 22. Prof. dr hab. Mirosław Kofta
 23. Prof. dr hab. Maria Lewicka
 24. Prof. dr hab. Władysław Łosiak
 25. Prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska
 26. Prof. dr hab. Czesław Nosal
 27. Prof. dr hab. Piotr Oleś
 28. Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
 29. Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski
 30. Dr hab. Michał Parzuchowski, prof. SWPS
 31. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek
 32. Dr Agnieszka Sorokowska
 33. Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przewodnicząca PTP
 34. Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ, Członek Akademii Młodych Uczonych PAN
 35. Dr hab. Monika Wróbel
 36. Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz