Komisje i zespoły w kadencji 2020-2023


 Komisja do spraw Repozytorium Metod i Narzędzi 

 1. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
 2. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 3. Prof. dr hab. Piotr Francuz
 4. Dr hab. Michał Parzuchowski, prof. SWPS
 5. Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

 

Efekty prac Komisji w kadencji 2016-2019:


  Zespół do Spraw Kryteriów Awansowych

 1. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
 2. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
 3. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 4. Prof. dr hab. Maria Lewicka
 5. Prof. dr hab. Piotr Oleś
 6. Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
 7. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek
 8. Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

 

Efekty prac Zespołu w kadencji 2016-2019:


Komisja do spraw Testów Psychologicznych (2015-2018, Komisja zakończyła działanie)

Efekty prac Komisji w kadencji 2015-2018:

Efekty prac Komisji w kadencji 2011-2015: