Prezydium Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023

Presidium of the Committee on Psychological Sciences of the Polish Academy of Sciences 2020-2023

Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, Przewodniczący Komitetu / President

Prof. dr hab. Mariola Łaguna, Zastępca Przewodniczącego Komitetu / Vice-President

Dr hab. Wojciech Dragan, Zastępca Przewodniczącego Komitetu / Vice-President

Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ, Członek Prezydium Komitetu / Member of the Presidium

Dr hab. Monika Wróbel, Członek Prezydium Komitetu / Member of the Presidium


Lista członków Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023

Members of the Committee on Psychological Sciences of the Polish Academy of Sciences 2020-2023 

 1. Dr hab. Robert Balas, prof. IP PAN
 2. Dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ
 3. Prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 4. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
 5. Prof. dr hab. Barbara Bokus
 6. Prof. dr hab. Hanna Brycz
 7. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Członek rzeczywisty PAN
 8. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 9. Prof. dr hab. Ewa Czerniawska
 10. Prof. dr hab. Dariusz Doliński, Członek korespondent PAN
 11. Dr hab. Wojciech Dragan
 12. Prof. dr hab. Anna Grabowska
 13. Dr hab. Tomasz Grzyb, prof. SWPS
 14. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG
 15. Dr Katarzyna Jaśko
 16. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Członek korespondent PAN
 17. Prof. dr hab. Maria Lewicka
 18. Prof. dr hab. Mariola Łaguna
 19. Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski
 20. Prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska
 21. Prof. dr hab. Edward Nęcka, Członek rzeczywisty PAN
 22. Prof. dr hab. Czesław Nosal
 23. Prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś
 24. Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
 25. Dr hab. Michał Parzuchowski, prof. SWPS
 26. Prof. dr hab. Wojciech Pisula
 27. Prof. dr hab. Janusz Reykowski, Członek korespondent PAN
 28. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek
 29. Prof. dr hab. Helena Sęk, Członek honorowy Komitetu
 30. Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
 31. Dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ
 32. Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
 33. Prof. dr hab. Janusz Trempała
 34. Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ
 35. Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, Członek rzeczywisty PAN
 36. Dr hab. Monika Wróbel
 37. Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz
 38. Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki