Komisje i zespoły w kadencji 2020-2023 / Commissions 2020-2023


Komisja do spraw Repozytorium Metod i Narzędzi / Commissions for the Repository of Research Tools

 1. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
 2. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 3. Dr hab. Michał Parzuchowski, prof. SWPS
 4. Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

 

Efektem prac Komisji w kadencji 2016-2019 jest Repozytorium Metod i Narzędzi

Repozytorium zawiera metody kwestionariuszowe (własne) oraz procedury eksperymentalne, które zostały użyte w publikacjach w recenzowanych czasopismach naukowych.


Zespół do Spraw Kryteriów Awansowych / Commissions for the Promotion Criteria

 1. Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
 2. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
 3. Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 4. Prof. dr hab. Maria Lewicka
 5. Prof. dr hab. Piotr Oleś
 6. Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
 7. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek
 8. Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

 

Efekty prac Zespołu dostępne w zakładce Rekomendacje.


Komisja do spraw Testów Psychologicznych / Commission for Psychological Tests (2015-2018, Komisja zakończyła działanie)

Efekty prac Komisji w kadencji 2015-2018:

Efekty prac Komisji w kadencji 2011-2015: